CESTA KE SVOBODĚ

Vítejte na stránkách Montessori Krnov. Nabízíme vzdělávání a služby založené na respektu k člověku a k životu jako takovému. Naším cílem je propojení generací, které se u nás mohou setkávat, vzdělávat se, nebo si odpočinout. Dáme vám možnost vystoupit z virtuální reality zpátky k tady a teď. K lidem. K přírodě. Ke svobodě. Společně můžeme zpomalit a nadechnout se.

Studio Racek

MŠ a ZŠ Klíček

Via Montessori

Dotek vážky

MONTESSORI KRNOV

 

Kateřina Sidopulu: Co mě na Montessori tak fascinuje? 

Jedinečnost pedagogiky M.Motessori spočívá v její celistvosti. Zabývá se dětmi od narození po dospělost, kdy každou vývojovou etapu dokonale rozpracovává.

Nejdůležitějším místem pro rozvoj a výchovu dítěte je rodina. Dítě v rodině má najít nejen péči a emoční jistotu, ale i prostor k dalšímu objevování světa, včetně budování vztahů k dalším lidem Postupně budujeme místo, které poskytne příležitost k rozvoji, vzdělávání,  sdílení, trávení volného času smysluplnými aktivitami pro maminky s malými dětmi. 

Studio Racek nabízí mnoho aktivit, které mohou pomoci objevit dětský potenciál. Cílem našich lekcí není jen naučit děti plavat, ale poskytnout jim prostor k tomu hrát si, užít si čas se svým rodičem, a v neposlední řadě také nechat vodu odplavit různé nepříjemné zážitky, emoce a situace, které se v našem těle a mysli hromadí.

Maria Montessori: Voda je jedním z nejimpozantnějších prvků na Zemi.

Komplexní montessori vzdělávání od dílniček po 9.ročník  nabízíme v naší MŠ a ZŠ Klíček.

Smyslem vzdělávání je rozvíjet život a pomáhat mu. Vzdělávání se pak stává něčím víc než jen předáváním vědomostí. Nabízí skutečné životní zkušenosti, které dětem poskytnou jak pocit sounáležitosti, tak mravní kompas, s jehož pomocí se u dětí rozvine solidarita a povědomí o tom, jak každý člověk může přispět společnosti.

Spolek Via Montessori se zabývá kurzy a vzděláváním veřejnosti, zaměřenými převážně na osobnostní rozvoj, hledání vlastního potenciálu, kreativní a pohybové kurzy a semináře.

Maria Montessori: Pohyb je jako zázrak, protože různé orgány musí spolupracovat. Jsou to zázraky, které se odehrávají v našem těle. Kdo se zmocní sám sebe, zmocní se i svobody.    

Místo pro všechny od 0 do 100 let.

 

Vzdělávání a volný čas pro vaše děti i pro vás…

Začali jsme u dětí, ale proces růstu není jen o nich. My se učíme a rosteme společně s nimi. Proto se chceme stát komunitou stojící na Montessori principech. Otevřeným a bezpečným místem, kde se lidé bez rozdílu věku nebo čehokoli jiného mohou vzdělávat a trávit svůj čas.

 

Co nabízíme?

Filozofie Montessori
Montessori není jen škola, je to přístup k životu založený na přirozeném růstu a odpovědnosti k sobě i ke světu. 
Montessori vzdělávání
Vzděláváme děti od 2 do 15 let. Učení je ale celoživotní proces, do kterého se zapojují děti, průvodci, rodiče, i společnost.
Místo pro setkávání i klid
V kavárně Dotek vážky můžete zpomalit, odpočinout si, popovídat s přáteli, nebo jen relaxovat u dobré kávy.
Aktivity pro volný čas
Cvičení pro děti, jóga pro ženy, tanec. Angličtina, portugalština, workshopy, přednášky a další možnosti pro rozvoj a inspiraci.
 

Už v první třídě u nás děti mohou počítat do 1000. Umožňujeme jim zaměřit pozornost a pracovat, dokud je jejich přirozená zvídavost žene kupředu. 

Jak se u nás učí?

Od první třídy motivujeme děti k přebírání odpovědnosti za své vzdělávání. Učíme je plánovat aktivity, rozvrhnout si čas, volit pomůcky a vytýčit si cíl, kterého samy chtějí dosáhnout. To vidíme jako cestu ke svobodě. 

Pracujeme v připraveném prostředí s Montessori pomůckami. Ty rozvíjí v dětech zvídavost a touhu objevovat, zobrazují realitu a pomáhají vytvořit si představu, zkontrolovat správnost řešení a možnost opravit případnou chybu.

Chyb se nebojíme a netrestáme je, ani špatně nehodnotíme. Vnímáme je pouze jako ukazatele toho, co je ještě potřeba procvičit a zopakovat. Podněcujeme děti k rozumové úvaze, kritickému myšlení a schopnosti přejít od pomůcek k abstrakci. 

 

 

Jak vidíme růst člověka?

Štěstí a spokojenost

Vytváříme bezpečný prostor, kde je nám společně dobře. To je základ pro efektivní učení.

Emoce v rovnováze

Klademe velký důraz na práci s emocemi. Na to, aby děti rozuměly tomu, co se v nich odehrává a učily se tyto procesy regulovat.

Autenticita

Děti jsou samy sebou, dokud se to v průběhu života neodnaučí.  Dnes se spousta dospělých, kteří se snaží pomocí různých terapií autenticitu znovu získat. Co kdyby ji nikdy neztratili? 

Přirozené učení

Respektujeme senzitivní období, ve kterých je dítě přirozeně citlivé k naučení konkrétních dovedností.

Kreativita

Rozvíjíme tvořivost a vlastní iniciativu v připraveném prostředí, které motivuje k objevování a k experimentům.

Svoboda a odpovědnost

Jedno bez druhého nemůže fungovat. Svoboda bez odpovědnosti je anarchie a odpovědnost bez svobody je nevolnictví. 

U Nových staveb 2219/2, Krnov

734 384 426

email@montesorrikrnov.cz

var originalFn = window.onload; window.onload = function () { setTimeout(function () { document.getElementById('showPopup').click(); }, 1000); if (originalFn) originalFn(); };